dimecres, 13 d’abril del 2011

Ramon Llull: A Vós

A VÓS
DONA VERGE SANTA MARIA

A vós, Dona Verge Santa Maria,
dó mon voler qui es vol enamorar
de vós tan fort, que sens vós no volria
en nulla re desirar ni amar;
car tot voler ha melloria
sobre tot altre qui no sia
volent en vós, qui és maire d’amor;
qui vós no vol no ha d’on s’enamor.
Pus mon voler vol vostra senyoria,
lo meu membrar e el saber vos vull dar;
car sens voler, Dona, jo què els faria?
E vós, Dona, si us plai, façats membrar,
entendre, amar, a clerecia,
per ço que vagen en Suria
los infeels, convertir, preïcar,
e els crestians facen pacificar.
Man home se vana que morria
pel vostre Fill, si lloc venia;
mas paucs son cells qui el vagen preïcar
als infeels, car mort los fai dubtar.
Ramon LLULL (1276)

RAMON LLULL (1232−1316)

A VÓS, DONA VERGE SANTA MARIA
Ramon Llull dedicà vida i obra a la conversió al cristianisme dels habitants musulmans de Balears i País
Valencià (recent ocupació). Desenvolupa un mètode per argumentar racionalment els postulats del
cristianisme l'Art. (Hom no deixa el creure pel creure, sinó per l'entendre). L'Art és un sistema filosòfic.
Totes les seves obres giren entorn d'aquest Art.
Cultiva la poesia, la novel·la, l'exemple, la faula d'animals, l'autobiografia... com a eina per a vulgaritzar i fer
més comprensible el missatge de l'Art.
A vós, dona verge santa Maria està inclosa al Llibre d'Evast e Aloma e Blanquerna son fill (1283−85) ideal de
reforma de la joglaria que Llull postulava els joglars han de deixar de cantar cançons d'amor per passar a
l'apostolat social.
La composició consta de dues parts:
V. 1−11: lloances marianes. Joc derivatiu. Anàfora de vós. Repetició. Tractament de la verge Maria
de midons trobadoresca.
• V. 12−20: programa de Llull de conversió de l'infidel i reforma de la societat cristiana.
Dues cobles de vuit versos i tornada de quatre. Esquema mètric: ababaacc i ababaabb.
La composició forma part del fil temàtic d'un canonge que entra a una taberna de gent vil i cantant aquesta
cançó, tothom es queda conmogut i esdevenen bons cristians.
L'enteniment, la memòria i la voluntat la relació del jo poètic amb la Verge es genera en un impuls amorós
(voluntat), i es lliuren a la Verge les altres dues facultats. No hi ha amor sense entendre aquest amor, o sense
recordar−lo.
Per a Llull, el programa de conversió de l'infidel, ha d'estar presidit per l'ideal del martiri. Durant les seves
missions al nord d'Àfrica, s'exposa a la multitud que l'apedrega.