dissabte, 19 de juny de 2010

Anselm Turmeda: Elogi dels diners

ELOGI DELS DINERS

Diners de tort fan veritat,
e de jutge fan advocat;
savi fan tornar l'hom orat,

pus que d'ells haja.

Diners fan bé, diners fan mal,
diners fan l'home infernal
e fan-lo sant celestial,

segons que els usa.

Diners fan bregues e remors,
e vituperis e honors,
e fan cantar preïcadors:

Beati quorum.

Diners alegren los infants
e fan cantar los capellans
e los frares carmelitans

a les grans festes.

Diners, magres fan tornar gords,
e tornen lledesmes los bords.
Si diràs "jas" a hòmens sords,

tantost se giren.

Diners tornen los malalts sans;
moros, jueus e crestians,
lleixant a Déu e tots los sants,

diners adoren.

Diners fan vui al món lo joc,
e fan honor a molt badoc;
a qui diu "no" fan-li dir "hoc".

Vejats miracle!

Diners, doncs, vulles aplegar.
Si els pots haver no els lleixs anar;
si molts n'hauràs poràs tornar

papa de Roma.


Anselm Turmeda

Biografia


Més informació sobre Anselm Turmeda